اطلاعات و منابع مفید

مطالب زير، عناوين و موضوعات تدريس شده توسط مديريت آزمايشگاه دامپزشكي مركزي، دكتر سيد احمد مدني، در دوره هاي مدون دانشگاهي و بازآموزي سازمان دامپزشكي و سازمان نظام دامپزشكي و همچنين برخي سخنراني هاي ارائه شده در مجامع علمي ملي و بين المللي مي باشد.

اين مطالب جهت بهره برداري علمي در اين سايت قرارگرفته است. هرگونه انتشار، توزيع و دخل و تصرف در اين مطالب به شرط ذكر منبع و  ارجاع به اين صفحه اينترنتي بلامانع است. استفاده از اين مطالب بدون ذكر منبع مصداق سرقت علمي مي باشد.